Program DPC

                                 PROGRAM DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DPC

PENGENALAN
Program ini bertujuan untuk memberi pengetahuan, kemahiran teknikal dan kebolehan untuk bekerja sebagai juruteknik loji di dalam industri petroleum dan petrokimia yang merangkumi bidang pengoperasian loji, servis peralatan, penyelesaian masalah dan peralatan. Pendekatan latihan yang digunakan adalah termasuk kemahiran di dalam bengkel, loji mini, simulasi proses loji dan juga makmal.