Unit Penyelidikan Inovasi & Komersial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA ORGANISASI UPIK 2018

 

 

 

 

LAPORAN UPIK PTSN 2018

 

 

Proses Permohonan Penyertaan Inovasi_Penulisan Ilmiah_Pembentangan

 

Proses Permohonan Harta Intelek

 

Proses Perlaksanaan Produk Inovasi Boleh Diaplikasi

 

 

Borang Pengurusan UPIK